!

De HR cyclus

!

              WERVING & SELECTIE                                                 HRM                                     UIT DIENST                          

                  INDIENSTTREDING               BEHOUDEN VAN PERSONEEL              ONTWIKKELEN VAN PERSONEEL