hrm
HRM
Uiteindelijk heeft u alle stappen van de HR cyclus doorlopen, maar uiteraard zijn er altijd zaken die deze cyclus overstijgen. Voorbeelden hiervan vindt u hieronder. Van presentaties tot scans, veelzijdige producten die u kunnen helpen tot de grip op uw personeelszaken.

                                                                                                                                                                            << Terug naar de HR Cyclus

!
 
quick scan
 
 

Presentatie quick scan HR

Het product 'Quick Scan HR' is een presentatie waarmee u samen met personeelsverantwoordelijken het HR proces kan doorlopen en de gewenste situatie kan toetsen aan de huidige situatie.

Het product bestaat uit een document.
1. Powerpoint presentatie van veertien A4: "Quick Scan HR"

!
 
werkoverleg
 
 

Presentatie werkoverleg

Het product 'Werkoverleg' bestaat uit een presentatie met daarin de belangrijkste voorwaarden, aandachtspunten en regels om een goed werkoverleg te implementeren in uw organisatie.

Het product bestaat uit een document.
1. Powerpoint presentatie van vijfentwintig A4: "Werkoverleg"
!
 
hipo
 
 

HIPO definitie

Het product 'HIPO definitie' geeft u middel om de High Potentials van verschillende niveaus in uw organisatie te herkennen, waardoor u stappen kunt ondernemen om ze ook voor uw organisatie te behouden.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van tien A4: "HIPO definitie"
!
 
hrscorecard
 
 

Presentatie HR Scorecard

GRATIS PRODUCT

Het product 'HR Scorecard' bestaat uit een presentatie waarin u een aantal stappen doorloopt om te komen tot de relatie tussen strategie, personeel en prestaties. Het geeft u ook tips tot de implementatie van de HR scorecard.

Het product bestaat uit een document.
1. Powerpoint presentatie van vijf A4: "HR Scorecard"

!
 
smart
 
 

Richtlijnen formuleren SMART-doelstelling

Het product "Richtlijnen formuleren SMART-doelstelling" geeft u concrete handvatten om doelstellingen effectief te formuleren. Het formuleren van doelstellingen volgens de SMART-methode is een beproefde methode en wordt vaak toegepast. Het formuleren van doelstellingen kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de beoordelingscyclus.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van drie A4: "Richtlijnen formuleren SMART-doelstelling"

!
 
 
 

Bouwstenen waarschuwingsbrief ziekteverzuim

Voor de Wet Verbetering Poortwachter is het essentieel dat u een aantal stappen samen met de medewerker doorloopt. Het kan zijn dat de medewerker zijn afspraken niet nakomt. Het is dan belangrijk dat u dit documenteert bijvoorbeeld door middel van een waarschuwingsbrief.

Dit document geeft u verschillende mogelijkheden tot het formuleren van waarschuwingen voor verschillende situaties in het ziekteverzuimproces.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van vier A4: "Bouwstenen waarschuwingsbrief ziekteverzuim"

!
 
 
 

Checklist adviesaanvraag OR

Checklist gebaseerd op de Wet op Ondernemingsraden (WOR). Deze checklist helpt u zowel bij het volledig formuleren van de adviesaanvraag als bij de check op volledigheid. Te denken valt aan aspecten als financieel, personeel, kwaliteit, training en rapportage.

Het product bestaat uit een document:
1. Checklist adviesaanvraag OR.doc
!
 
 
 

Ziekteverzuimprotocol

protocol waarin alle zaken rondom het ziekteverzuim aan de orde komen. Zaken als de rechten en plichten van de medewerker, de rol van de bedrijfsarts & organisatie en ziekte in het buitenland komen aan de orde. Ook mogelijk als checklist van het bestaande protocol of een goede start van een ziekteverzuimbeleid, waarbij de volledigheid is gegarandeerd.

Het product bestaat uit een document:
1. Word document: "Ziekteverzuimprotocol.doc"
!
 
 
 

Overeenkomst verlofopname tijdens arbeidsongeschiktheid

Het document bevat een overeenkomst verlofopname tijdens arbeidsongeschiktheid. Dit document voorkomt misverstanden en onenigheid tijdens arbeidsongeschiktheid van medewerkers.

Het product bestaat uit een document:
1. Word document: "Verlofopname tijdens arbeidsongeschiktheid"
!
 
 
 

Ken- en stuurgetallen

Als P&O professional ben je continu bezig om de toegevoegde waarde aan te tonen. Een onmisbaar instrument hiervoor is het document ken- en stuurgetallen. Het document kan ingezet worden als stuurmiddel en is een waardevolle aanvulling op de Balance Score Card.

Het product bestaat uit een document:
1. Word document: "Ken- en stuurgetallen"
!