ontwikkelen personeel
Ontwikkelen van personeel
Zoals elke organisatie is ook uw organisatie onderhevig aan veranderingen. De behoeften van uw klanten veranderen, de eisen van uw leveranciers ten opzichte van uw dienstverlening wijzigen en dat heeft allen invloed op de kwaliteit van uw personeel. In stap 5 van de HR cyclus geven we aandacht aan een aantal instrumenten om uw personeel voor te bereiden op de veranderde toekomst.

                                                                                                                                   << Terug naar de HR Cyclus

!
 
aop
 
 

Formulier afdeling opleidingsplan (AOP)

Het product ‘Afdeling opleidingsplan (AOP) is een template, waarbij door de toevoeging van de opleidingsnoodzaak van de afdeling, de afspraken m.b.t. de opleidingen van de medewerkers gekaderd en gewaarborgd worden.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van drie A4: "Afdeling Opleidingsplan"
!
 
pop
 
 

Formulier persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Het product ‘Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) bestaat uit een , waarbij door de toevoeging van de afspraken tussen organisatie en medewerker, de afspraken m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker gekaderd en gewaarborgd worden.

Het product bestaat uit twee documenten.
1. Word document van vijf A4: "Persoonlijk Ontwikkelplan"
2.Word document van zes A4: "Handleiding POP - Formulier"
!
 
360
 
 

Presentatie 360 feedback

GRATIS PRODUCT

Het product ‘360 feedback’ is een tool, waarmee een functionaris door het zelf invullen en het laten invullen van belanghebbenden een inzicht krijgt van zijn functioneren en hoe dat door anderen wordt ervaren.

Het product bestaat uit een document.
1. Powerpoint document van negen A4: "360 Feedback"

!
 
procedure belangstellingsregistratie
 
 

Procedure belangstellingregistratie

Het product 'Procedure belangstellingsregistratie' geeft u een procedure en een template om de belangstelling van uw medewerkers op een juiste manier te administreren.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van twee A4: "Procedure belangstellingregistratie"
!
 
aanvraag training en ontwikkeling
 
 

Formulier aanvraag Training en Ontwikkeling

Het product 'Aanvraag Training en Ontwikkeling' is een formulier waarop alle zaken aan bod komen die te maken hebben met de aanvraag voor een cursus, training of opleiding. Er wordt getoetst of de opleiding in lijn is met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan en met de juiste accordering kan de opleiding aangevraagd worden.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van een A4: "Aanvraag Training en Ontwikkeling"
!
 
overeenkomst t&o
 
 

Overeenkomst Training en Ontwikkeling

Het product 'Overeenkomst Training en Ontwikkeling' bestaat uit een template waarin u alleen de opleidingsgegevens hoeft in te vullen. Hierdoor ontstaat er een opleidingsovereenkomst tussen u en uw medewerker. Zaken als een terugbetalingsregeling en inspanningsverplichting zijn hierin opgenomen.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van twee A4: "Overeenkomst Training en Ontwikkeling"
!
 
evaluatie to
 
 

Evaluatie Training en Ontwikkeling

Het product 'Evaluatie Training en Ontwikkeling' bestaat uit een evaluatieformulier en een scoreformulier die u kunt gebruiken om te toetsen of de training en ontwikkeling ook voldeed aan de verwachtingen van uw medewerker(s). Het scoreformulier geeft u een overzicht van de verbeterpunten die u kunt gebruiken tijdens volgende trainingen.

Het product bestaat uit twee documenten.
1. Word document van vijf A4: "Evaluatie Training"
2. Excel document van twee A4: "Evaluatie Training"
!
 
opleidingsbeleid
 
 

Opzet opleidingsbeleid

Het product 'Opleidingsbeleid' is een praktisch beleidsstuk toepasbaar in elke organisatie die de procedure, registratie en verankering met andere instrumenten realiseert.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van drie A4: "Opleidingsbeleid"
!