behouden personeel
Behouden van personeel

Uw personeel is in dienst en doet waarvoor u ze heeft aangenomen, of toch niet? U bent aangekomen in de derde stap in de HR cyclus waar u instrumenten krijgt aangereikt om uw personeel te behouden.

 

                                                                                                                                               << Terug naar de HR Cyclus
!
 
1. functioneringsformulier 1 _rev. nr. 1
 
 

Formulier functioneringsgesprek

Het product ‘functioneringsgesprek’ bestaat uit een formulier functioneringsevaluatie en een template voor een verslag van het functioneringgesprek. Deze documenten kunnen u en uw medewerker ondersteunen in continue verbetering voor een optimaal resultaat. De documenten zorgen voor een eenduidige en heldere vastlegging.

Het product bestaat uit twee documenten.
1. Word document van drie A4: "Formulier functioneringsevaluatie"
2. Word document van zeven A4: "Verslag functioneringsgesprek"
!
 
beo
 
 

Formulier beoordelingsgesprek

Het product ‘beoordelingsgesprek’ bestaat uit een formulier waarop verschillende elementen kunnen worden beoordeeld. Deze worden ondersteund met een zeer uitgebreide mogelijkheid te scoren op kernwaarden, level competenties en job competenties met de bijbehorende definities. De uiteindelijke beoordeling is daardoor duidelijk en transparant voor de betrokken medewerker.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van veertien A4: "Beoordelingsformulier"
!
 
3. voortgangsformulier
 
 

Formulier voortgangsgesprek

Het product 'voortgangsgesprek' bestaat uit een template en een formulier om de voortgang en ontwikkeling of afspraken vast te leggen. Het reikt u kaders aan waarbinnen u kunt denken om zaken vast te leggen die u met uw medewerker wil (op)volgen.


Het product bestaat uit twee documenten.
1. Word document van een A4: "Formulier voortgangsgesprek"
2. Excel document van vier A4: "Voortgangsformulier"
!
 
4. doelstellingenformulier medewerker
 
 

Formulier doelstellingengesprek

Het product ‘doelstellingengesprek’ biedt een gestructureerd overzicht van de punten die aan bod moeten komen tijdens een doelstellingengesprek. De manager krijgt handvatten voor de gespreksstructuur, waardoor realistische doelstellingen en resultaten afgesproken kunnen worden.

Het product bestaat uit een document.
1. Excel document van drie A4: "Doelstellingenformulier"
!
 
5. handleiding performance management
 
 

Handleiding Performance Management

Het product 'handleiding performance management' is een zeer uitgebreid overzicht van competenties, te koppelen aan uw organisatie, met de bijbehorende instrumenten zoals doelstellingengesprek, beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek en voortgangsgesprek. U krijgt hiermee mogelijkheden aangereikt om de gesprekkencyclus inhoudelijk en planningtechnisch vorm te geven.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van dertig A4: "Handleiding Performance Management"

!
 
 
 

Formulier bespreking resultaten

Hoe pak je nu de voorbereiding aan voor dat de medewerkers op het doelstellinggesprek? Vaak worden zij overdonderd door de doelstellingen van de manager zonder zich bewust te zijn waar ze zelf staan en waar hun toegevoegde waarde ligt.

Het resultatenformulier helpt medewerkers stap voor stap om zicht te krijgen op hun eigen resultaten, invloedsgebied, processen, competenties etc.

TIP: Dit document is ook zeer goed te gebruiken als voorbereiding voor het beoordelingsgesprek.
!