!
 
 
 

Actieplan bij langdurig ziekteverzuim

Actielijst waarin de noodzakelijke stappen vermeldt worden m.b.t. (langdurig) arbeidsongeschiktheid. In het kader van het ziekteverzuim en Wet verbetering Poortwachter. Daarnaast geeft het ruimte aan de HR Professional/Case Manager om er een eigen invulling aan te geven.

Dit is een gratis product.

Dit product bestaat uit een document:
1. Word document: "Actieplan P&O bij langdurig ziekteverzuim"
!
 
 
 

HR Jaarkalender

Het product 'HR Jaarkalender' bestaat uit een maandelijks overzicht met daarin uitgewerkt de meest gangbare HR processen en activiteiten. Aan het eind is er een sheet toegevoegd met daarin de telkens terugkerende activiteiten per maand en per kwartaal.


Het product bestaat uit een document:
1. Powerpointdocument van 14 pagina's
!
 
 
 

Telewerkenpakket

Dit pakket bevat een concept telewerkovereenkomst waarin voor beide partijen allerhande zaken rondom telewerken kan worden vastgelegd. Tevens bevat het pakket een document met daarin de voornaamste aandachtpunten voor het invoeren en beleidsvorming rondom telewerken in uw organisatie.


Het product bestaat uit de volgende documenten:
1. Word document "Overeenkomst Telewerken"
2. Word document "Telewerken Aandachtpunten"
!
 
 
 

Medewerkerstevredenheidonderzoek

Het product 'medewerkerstevredenheidonderzoek'bestaat uit een excelbestand, met daarin 10 tabs met vragen over medewerkerstevredenheid. Dit systeem gebaseerd op kracht van de matrix (Peter Camp). Dit document kunt uitrollen in uw organisatie om de medewerkers te verbinden met de organisatiedoelstellingen. De resultaten worden ook omgezet in een grafische weergave.

Dit is een gratis product.


Het document bestaat uit één document:
1. Excelbestand met 10 tabs

!
 
 
 

Plan van Aanpak na 2 jaar ziekte

Dit plan van aanpak is speciaal opgemaakt voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Het product "Plan van Aanpak na 2 jaar ziekte" bevat procedurebeschrijvingen met alle mogelijke uitkomsten uit de WIA-beoordeling en bijbehorende correspondentie en een opzet voor de rechten en plichten van zowel de werkgever als werknemer. Deze procedure helpt u het proces volledig te monitoren. Hierdoor voldoet u aan de wet- en regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter met de eventuele bijkomende financiele voordelen.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van zevenenveertig A4: "2 jaar ziek, wat nu?"
!
 
 
 

Stappenplan Strategisch Personeelsmanagement

Dit document bevat een procesbeschrijving voor het ontwikkelen van strategisch personeelsmanagement volgens het boek "De praktijk van strategisch personeelsmanagement"(Kouwenhoven, Van Hooft en Hoeksema, 2005).
Met behulp van het toepassen van onder andere de analysemodellen "Klaver-6-model" en "DESTEP-analyse" sluit deze invulling aan op de ontwikkelingen in de interne en externe samenleving en de ondernemingsstrategie. Daarnaast kan de procesbeschrijving ook dienen als evaluatietool om te kunnen oordelen of het strategisch personeelsmanagement nog passend voor de organisatie is ingericht.

Het product bestaat uit een document.
1. Word document van negen A4: "Stappenplan Strategisch Personeelsmanagement"

!