Salaris Benchmark
                                                                                                                                                                                                                  << Terug naar diensten
!
 
benchmark
 
 

Salaris Benchmark

Om personeel te binden en te boeien is het bieden van marktconforme salarissen een vereiste. HR Takeaway kan voor uw organisatie inzichtelijk maken of uw beloningsstructuur marktconform is. Het resultaat van deze benchmark is dat u precies weet hoe de salarissen van uw medewerkers zich verhouden tot de salarissen in de markt. Een gedegen beloningsstructuur is van essentieel belang voor een strategisch en vitaal HR beleid.

Hoe gaat HR Takeaway te werk:

1) Het verzamelen van de beloningsgegevens van alle medewerkers.
2) Het verzamelen van alle functieprofielen van alle functies.
3) Het vergelijken van de functieprofielen met voorbeeldfuncties uit de salarisonderzoeken zoals Watson Wyatt, Berenschot en Hays.
4) Het vergelijken van het salaris van de functie met het salaris van de voorbeeldfunctie. (Werken met 25ste percentiel, mediaan en 75ste percentiel).
5) Door deze vergelijking, wordt inzichtelijk welk salaris in de markt wordt betaald en in welke functieschaal deze functie zit (bij Watson Wyatt bijvoorbeeld grades). Handig voor salarisschalen.
6) Uitkomst is een overzicht met functies/medewerkers die below-in-above range zitten.

 

Neem voor een offerte of voor meer informatie contact op met HR Takeaway team, per mail of telefoon. Een adviseur zal met u het verdere traject doorlopen.

!